امروز: جمعه ۰۶ مرداد ۱۳۹۶ - 2017 July 28
send print
چشم انداز
به کارگیری فناوری های نوین و کارآمد، مدیریت روزآمد، نوآوری و بهبود مستمر در 5 سال آینده سدید را قادر می سازد تا در ردیف شرک تهای تراز اول در تولید لوله های آب، نفت و گاز و اجرای پروژ ههای پیمانکاری در بازار داخلی به شمار آمده و دارای توان حضور در بازار جهانی باشد.