امروز: جمعه ۰۶ مرداد ۱۳۹۶ - 2017 July 28
send print
گروه صنعتی سدید
شرکت در اسفند ماه 1342 تحت عنوان کارخانه ماشین سازی فتحی و پسران تاسیس و تحت پروانه 33302 مورخ 17 / 08 / 1344 به ثبت رسید. عنوان شرکت در تاریخ 1347/04/07 به شرکت کارخانجات پروفیل نیمه سبک و سپس در تاریخ 25 / 04 / 1364 به شرکت تولیدی و صنعتی پروفیل نیمه سبک و لوله سازی ایران تغییر و تحت شماره 11607 در دفتر ثبت ثبت شرکتها به ثبت رسیده و در ادامه در تاریخ 04 / 06 / 1368 به شرکت گروه صنعتی سدید (سهامی عام) تبدیل گردید.
طی سال 1372 شرایطی فراهم شد که گروه صنعتی سدید به یک شرکت «هلدینگ » تبدیل گردد و در همان سال برخی معاونتهای گروه به شخصیتهای حقوقی تبدیل شده و تشکیل شرک تهای لوله و تجهیزات سدید(سهامی عام) و سدید تدبیر صورت پذیرفت. گروه صنعتی سدید در سال 1375 مبادرت به سرمایه گذاری در 51 % سهام شرکت فالق صنعت (به عنوان یکی از شرکتهای پیمانکار عمومی احداث کارخانجات شکر و ...) نمود.
در سال 1380 شرکت صبا نیرو جهت ساخت نیروگاه برق بادی آغاز به کار نمود و شرکت SIG به عنوان اولین شرکت ثبت شده گروه در کشور انگلستان تاسیس و مشغول فعالیت گردید. گروه صنعتی سدید در اواخر سال 1381 با مشارکت شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی و شرکت پترو تکسان بمنظور انجام فعالی تهای پیمانکاری طر حهای صنعتی بویژه در صنایع دریایی اقدام به تاسیس شرکت توسعه سازه های دریایی تسدید نمود.
در ادامه توسعه فعالیتها، در سال 1382 گروه صنعتی سدید با مشارکت شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و با 850 میلیلارد ریال سرمایه گذاری، شرکت لوله سازی ماهشهر که در حال حاضر یکی از بزرگترین کارخانه های لوله سازی کشور می باشد را تاسیس نمود. شرکت توسعه و احداث واحد نیروگاهی توان با موضوع فعالیت احداث نیروگاههای برق، بررسی فنی و اقتصادی پروژ ههای نیروگاهی و ... در سال 1383 تاسیس گردید.
مطابق اصل 44 قانون اساسی، گروه صنعتی سدید در سا لهای 1386 و 1387 از طریق مزایده مبادرت به خرید %45 از سهام شرکت فولاد گسترش و 38 % سهام شرکت تولید تجهیزات ایمنی راهها و 95 % سهام شرکت پتکو (تولید پمپهای بزرگ و توربین آبی) از سازمان خصوصی سازی نمود. در راستای تمرکز فعالیتهای بازرگانی و اعتباری شرکتهای لوله ساز گروه، شرکت سدید تامین مهندسی در سال 1388 تاسیس گردید. همچنین به منظور اجرای پروژه مزرعه 100 مگاواتی نیروگاه بادی، شرکت توسعه و احداث نیروگاههای بادی توان باد با مالکیت 100 % گروه صنعتی سدید در اوایل همان سال تاسیس و به ثبت رسید. انتقال مالکیت 33 % سهام شرکت فراب به نام گروه صنعتی سدید از جمله کارهای مهمی بود که پس از پیگیر یهای فراوان طی سالهای گذشته پیگیری شده و مراحل انتقال نهایی آن به گروه در حال پیگیری می باشد. در اول آبان ماه سال 1389 معادل 67 / 34 % سهام گروه صنعتی سدید متعلق به بنیاد دینی و فرهنگی صدوق به شرکت ذوب و نورد چهلستون سپاهان(سهامی خاص) واگذار گردید.