امروز: جمعه ۰۶ مرداد ۱۳۹۶ - 2017 July 28
send print
منابع انسانی

ما معتقدیم سرمایه های اصلی شرکت نیروی انسانی ما هستند و منابع انسانی حرفه ای نقش کلیدی در توسعه و رشد و شکوفایی سازمان دارد .

واحد منابع انسانی گروه صنعتی سدید افراد کار آمد را جستجو نموده و دورهای آموزشی لازم را برای افراد جدید استخدام برگزار می نماید ، اینگونه ارزش افزوده ای برای گروه صنعتی سدید بوجود می آورد که این ترکیب قوی مزیت رقابتی برای ما محسوب می شود برای اینکه ما بتوانیم پیشگامی گروه صنعتی سدید را حفظ کنیم به منابع انسانی مفید خود بها داده و آن را توسعه می دهیم نیروی انسانی شریک تجاری با ارزش در مدیریت محسوب می شود که از طریق دانشگاهها انتخاب و یا تحت آموزش های سازمانی ارتقاء می یابد. ما معتقدیم کیفیت تولید محصولاتمان وابسته به کیفیت نیروی انسانی ماهر و متعهد شرکت است. در تبادل اطلاعات و دانش تعامل در سازمان و همسوی در رسیدن به اهداف مشترک و نیازهای انسانی کوشش ما هم افزایش در جهت رسیدن به اهداف سازمانی است.

واحد منابع انسانی در توسعه نیروی انسانی کیفی که در مهارتهای ارتباطی موثر موفق بوده و علاقمند به ارتقاء محیط کاری خود باشند تلاش می کند همچنین بدنبال جذب افرادی است که در تبادل دانش و اطلاعات و تعادل در سازمان پیشگام بوده و در رسیدن به اهداف مشترک و نیازهای انسانی با طراحی تشکیلات و روشهای منسجم و فرایند منطقی هم جهت و هم سو باشد.