امروز: يکشنبه ۰۱ مرداد ۱۳۹۶ - 2017 July 23
send print
شرکت سدید تأمین مهندسی
تاریخچه:
شركت سدید تأمین مهندسی در ابتدای سال 1388 و به دنبال تغییرات ساختـاری انجام شده در گروه صنعتی سدید و با هدف ایجاد هم افزایی در تحقق برنامه های عملیاتـی شركت های لوله ساز گروه، فعالیت خود راآغاز نمود.
مأموریت:
مأموریت شركت، فعالیت درزمینه تأمین و تداركات ، فروش و توسعه بازار و نیزتوسعه فعالیت های مهندسی شركت های لوله ساز گروه می باشد.


فعالیت ها:

این شرکت با توجه به شناخت و ارتباط با منابع و سازندگان معتبر و شناخته شده بین المللی فعال در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی، تأمین کالاهای مورد نیاز شرکت های تابعه وزارت نفت، نیرو و پیمانکاران مربوطه را در دستور کار خود قرار داده و در این زمینه اقداماتی را آغاز نموده است. همچنین این شرکت بخش فرآورده های نفتی را نیز تأسیس نموده که فعالیت های آن شامل خرید فرآورده های نفتی اعم از گازوئیل، گازمایع، گوگرد و مازوت تولیدی ایران و کشور عراق و فروش و صدور آن به متقاضیان و یا کشورهای دیگر می باشد.

با توجه به همکاری و همیاری شرکت های تابعه گروه صنعتی سدید انتظار می رود که شرکت سدید تأمین مهندسی ضمن امکان دستیابی به بازارهای جهانی در راستای فروش مصنوعات دیگر شرکت ها و فرآورده های نفتی و گازی، منبع خوب تأمین کالاهای مورد نیاز مجموعه سدید و شرکت های دیگر باشد.

توانمندی ها:

بطور کلی توانمندی های شرکت سدید تأمین مهندسی درقالب برنامه های ذيل بصورت خلاصه عنوان ميگردد:

1- برنامه ريزی و اقدام در تأمين و تدارك مواد اوليه و ساير نيازهای عمده شركتهای تابعه گروه صنعتی سدید و همكاری تنگاتنگ با گروه تداركات شركتهای مربوطه.

2- برنامه ريزی جهت بازاريابی و تامين و تدارك نيازهای تداركاتی شركتهای نفت، گاز و پتروشيمی.

3- مطالعه وبررسی منابع تامين عمده داخلی و خارجی، بخصوص منابع توليدی نفت و گاز.

4- معرفی گروه صنعتی سديد به شركتهای زيرمجموعه وزارت صنايع و تامين نيازهای تداركاتی شركتهای مادر به ويژه تامين ماشين آلات و مواد اوليه.

5- بازاريابی و فروش محصولات توليدی گروه، بخصوص لوله به پيمانكاران صنايع نفت، گاز و پتروشيمی.

6- مطالعه و بازاريابی جهت خريد و فروش فراورده های نفتی از منابع تركمنستان، عراق، ايران وفروش آن به افغانستان و پاكستان.

7- گسترش مناسبات لازم با مراكز مالی- اعتباری و دستيابی به امكانات استفاده از فاينانس ارزان.