امروز: يکشنبه ۰۱ مرداد ۱۳۹۶ - 2017 July 23
send print
شرکت سدید تدبیر
هم اکنون ایـن شرکت از طـریق سرمایه گذاری در خـرید و فروش سهام و ایجاد مشارکت در شرکت ها و موسسات مالی و اعتباری و اخذ هر گونه تسهیلات از بانکها و مشاوره در زمینه های مالی و سرمایه گذاری، در بازارهای ( اولیه ، ثانویه)مالی و سهام در حال فعالیت می باشد.