امروز: جمعه ۰۶ مرداد ۱۳۹۶ - 2017 July 28
send print
شرکت بازرگانی بین المللی سدید(SIG)

این شركت در سال 1380 بـه عنوان اولیـن شركت ثبت شـده گروه صنعتی سدید در خـارج از ایران در كشورانگلستان تأسیس شـد و دفتر آن تـاكنون در لندن مستقر است كـه عملیات تداركات كالا برای پروژهها وتأمین موادبرای واحدهای تولیدی و ارائه تسهیلات مالی كم هزینه برای خرید كالا و همكاری در ایجاد تسهیلات برای تنظیم مناسب جریان دریافتها و پرداختهای ارزی _ ریالی طرحهایی كه گروه و شركتهای وابسته و نیز شركتهای خارج از مجموعه در اجرای آنها نقش داشته اند را انجام می دهد.