تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به۹۷/۱۲/۲۹ گروه صنعتی سدید

به گزارش روابط عمومی سدید با توجه به آماده نبودن صورتهای مالی تلفیقی، موافق ماده ۱۰۴ قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن، اعلام تنفس شد و مجمع به تاریخ ۹۸/۵/۸  روز سه شنبه ساعت ۱۰ صبح در همان آدرس(تهران خیایان اسفندیار شماره ۳۵ موزه امام علی)با همان دستور جلسه و نصاب؛ تشکیل خواهد شد.