پخش زنده مجمع عمومی عادی سالیانه گروه صنعتی سدید

پخش زنده مجمع عمومی عادی سالیانه گروه صنعتی سدید

سهامداران محترم می توانند از طریق لینک زیر و درج شماره شناسنامه (بدون صفر ابتدایی ) و کد سهامداری، در مجمع عمومی عادی سالیانه گروه صنعتی سدید، روز سه شنبه مورخ ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۰؛ شرکت نمایند.

http://sadid.roka-co.com/login