آدرس: تهران، ضلع شمالی بلوار میرداماد، مابین پمپ بنزین و شمس تبریزی شمالی، پلاک ۱۸۵، گروه صنعتی سدید

کد پستی: ۱۹۱۹۹۱۳۸۸۸

پست الکترونیک: INFO@SADID.IR

تلفن تماس: ۶-۲۲۲۶۹۹۹۳-۰۲۱

نمابر: ۲۶۴۰۱۳۹۵-۰۲۱

ارتباط با مدیر روابط عمومی: داخلی ۱۷۵

ارتباط با امور سهام گروه صنعتی سدید(نماد وسدید) صرفا روزهای سه شنبه : ۲۲۲۶۹۹۷۲-۰۲۱

ارتباط با امور سهام شرکت لوله و تجهیزات سدید( نماد فسدید) : ۵۵۲۴۹۶۱۳-۰۲۱

 ارتباط با مدیر امور اداری: داخلی ۱۱۶

کانال تلگرامی گروه صنعتی سدید :

sadid_industrial_group@