آدرس: تهران، میدان مادر، ضلع شمالی بلوار میرداماد، داخل کندگذر، مابین پمپ بنزین و شمس تبریزی شمالی، پلاک 185، گروه صنعتی سدید

کد پستی: 1919913888

پست الکترونیک: INFO@SADID.IR

تلفن تماس: 6-22269993-021

نمابر: 26401395-021

ارتباط با مدیر روابط عمومی: داخلی 175

ارتباط با امور سهام گروه صنعتی سدید(نماد وسدید) صرفا روزهای سه شنبه : 22269972-021

ارتباط با امور سهام شرکت لوله و تجهیزات سدید( نماد فسدید) : 55249613-021

 ارتباط با مدیر امور اداری: داخلی 116

کانال تلگرامی گروه صنعتی سدید :

sadid_industrial_group@