افزایش روز افزون مصرف انرژی در جهان و لزوم تولید بیشتر کشورهای تولید کننده از جمله ایران با داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز و همچنین کاهش محسوس سهم شرکتهای غیر ایرانی در سرمایه گذاری و اجرای پروژه ها كه  ناشی از تحریمهای بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران بوده است. لذا گروه صنعتی سدید در سال ۱۳۹۱ با تکیه بر نیم قرن تجربه در تولید لوله، تجهیزات و خدمات تخصصی در صنایع، خصوصا صنعت نفت و گاز ، اقدام به ایجاد شرکت مادر تخصصی توسعه نفت و گاز سدید  نموده است.

در این راستا شرکت توسعه نفت و گاز سدید با تکیه بر آخرین دستاوردهای مدیریتی و علمی مدیران ارشد و با بهره گیری از امکانات، تجهیزات و توان تولیدی گروه صنعتی سدید، هدف خود را شناسایی و جذب پروژه های بالادستی قرار داده.

توانمندی ها و قابلیت ها

توانمندی ها

  شناسايي فرصتهاي تجاري همراه با ريسك بويژه پروژههاي بالادستي نفت و گاز

  شناسايي و ارزيابي وضعيت بازار ريگ حفاري در ايران و انواع سرويس هاي حفاري و راه اندازي واحد مستقل جهت ورود شركت به بازار حفاري و برخي سرويسهاي مربوطه

 تبدیل شدن به یک شركت مستقل راهاندازي و بهرهبرداري با مشاركت شركتهاي بينالمللي صاحب صلاحيت جهت ورود به فعاليتهاي راهاندازي و بهرهبرداري تاسيسات بالادستي و پاييندستي نفت و گاز و همچنين پتروشيمي

  ايجاد مشاركت  با شركتهاي تخصصي بينالمللي و ايراني در فعاليتهاي آتي انرژي و پروژههاي بالادستي نفت و گاز، ارتقاء و رشد شركتهاي زیر مجموعه گروه و تأمینکنندگان خدمات و پيمانكاران دست دوم

  جذب، توسعه و نگهداشت نيروهاي كارشناسي و مديريتي خبره در راستاي خطوط كلان سازمان تقويت توان مديريت مهندسي

 شناسايي و ارزيابي انواع مدلهاي قراردادي و فعاليتهاي بالادستي و پايين دستي و ساز و كارهاي تامين مالي هريك از مدلهاي قراردادي با توجه به شرايط موجود كشور

 جلب مشارکت موسسات سرمایه گذار براي تامين مالي پروژههايEPCF  و  Buy Back

 فعالیت های Field Development

 ارائه خدمات تخصصی

  ایجاد کنسرسیوم با مشارکت شرکت های گروه سدید و سایر شرکت های فعال در زمینه نفت وگاز

 تامین و ساخت اقلام مورد نیاز پروژه های نفت و گاز

اهم پروژههاي در دست مطالعه

میدان گازی فاز ۱۱ پارس جنوبی

میدان نفتی دالپری

میدان نفتی آبان

میدان نفتی عسلویه شرقی

میدان گازی سلخ

میدان گازی گورزین

میدان نفتی صلاح الدین کشور عراق