افزایش روز افزون مصرف انرژی در جهان و لزوم تولید بیشتر کشورهای تولید کننده از جمله ایران با داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز و همچنین کاهش محسوس سهم شرکتهای غیر ایرانی در سرمایه گذاری و اجرای پروژه ها که  ناشی از تحریمهای بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران بوده است. لذا گروه صنعتی سدید در سال 1391 با تکیه بر نیم قرن تجربه در تولید لوله، تجهیزات و خدمات تخصصی در صنایع، خصوصا صنعت نفت و گاز ، اقدام به ایجاد شرکت مادر تخصصی توسعه نفت و گاز سدید  نموده است.

در این راستا شرکت توسعه نفت و گاز سدید با تکیه بر آخرین دستاوردهای مدیریتی و علمی مدیران ارشد و با بهره گیری از امکانات، تجهیزات و توان تولیدی گروه صنعتی سدید، هدف خود را شناسایی و جذب پروژه های بالادستی قرار داده.

توانمندی ها و قابلیت ها

توانمندی ها

  شناسایی فرصتهای تجاری همراه با ریسک بویژه پروژههای بالادستی نفت و گاز

  شناسایی و ارزیابی وضعیت بازار ریگ حفاری در ایران و انواع سرویس های حفاری و راه اندازی واحد مستقل جهت ورود شرکت به بازار حفاری و برخی سرویسهای مربوطه

 تبدیل شدن به یک شرکت مستقل راهاندازی و بهرهبرداری با مشارکت شرکتهای بینالمللی صاحب صلاحیت جهت ورود به فعالیتهای راهاندازی و بهرهبرداری تاسیسات بالادستی و پاییندستی نفت و گاز و همچنین پتروشیمی

  ایجاد مشارکت  با شرکتهای تخصصی بینالمللی و ایرانی در فعالیتهای آتی انرژی و پروژههای بالادستی نفت و گاز، ارتقاء و رشد شرکتهای زیر مجموعه گروه و تأمینکنندگان خدمات و پیمانکاران دست دوم

  جذب، توسعه و نگهداشت نیروهای کارشناسی و مدیریتی خبره در راستای خطوط کلان سازمان تقویت توان مدیریت مهندسی

 شناسایی و ارزیابی انواع مدلهای قراردادی و فعالیتهای بالادستی و پایین دستی و ساز و کارهای تامین مالی هریک از مدلهای قراردادی با توجه به شرایط موجود کشور

 جلب مشارکت موسسات سرمایه گذار برای تامین مالی پروژههایEPCF  و  Buy Back

 فعالیت های Field Development

 ارائه خدمات تخصصی

  ایجاد کنسرسیوم با مشارکت شرکت های گروه سدید و سایر شرکت های فعال در زمینه نفت وگاز

 تامین و ساخت اقلام مورد نیاز پروژه های نفت و گاز

اهم پروژههای در دست مطالعه

میدان گازی فاز 11 پارس جنوبی

میدان نفتی دالپری

میدان نفتی آبان

میدان نفتی عسلویه شرقی

میدان گازی سلخ

میدان گازی گورزین

میدان نفتی صلاح الدین کشور عراق