شرکت صبا نیرو مفتخر است تکنولوژی ساخت بیش از 90 درصد قطعات توربینهای بادی 660 کیلووات، 710 کیلووات و 750 کیلوواتی را بومی سازی نموده و در این راستا کشور به خودکفایی رسیده است.

بومی سازی ساخت قطعات توربین بادی

شرکت صبا نیرو مفتخر است تکنولوژی ساخت بیش از 90 درصد قطعات توربینهای بادی 660 کیلووات، 710 کیلووات و 750 کیلوواتی را بومی سازی نموده و در این راستا کشور به خودکفایی رسیده است. تا کنون در پروژه نیروگاه های بادی در ایران برای بیش از 2000 نفر نیروهای متخصص و غیرمتخصص اشتغالزایی ایجاد شده است.

گواهینامهها و مدارک عضویت

گواهینامه‌ها و مدارک عضویت