شركت فراب در زمینه تجهیزات سختافزاری با بهرهگیری از سختافزارهای توانمند در زمینههای سرور، سیستمهای ذخیرهسازی و پشتیبانگیری اطلاعات، سیستمهای چاپ و اسكن و تجهیزات برگزاری جلسات توان اجرائی بالائی را در اختیار دارد.

شركت فراب با هدف مكانیزاسیون فرایندهای كسب و كار و تسریع در زمان اجرای پروژهها و كاهش هزینههای مرتبط از تعداد كثیری از نرمافزارهای مهندسی، اطلاعاتی و مدیریت پروژه بهره میبرد.

این نرمافزارهای قدرتمند اكثراً محصول شركت های معظم و معتبر نرمافزاری در سطح جهان و داخل ایران میباشد. از جمله این شركت ها میتوان از COADE، CYME، PRIMAVERA و . . . نام برد.

چشم انداز وماموریت

گروه فراب مجموعهای معتبر و توانمند در اجرای پروژههای صنعتی در منطقه و برترین صادركننده خدمات فنی و مهندسی ایران.

گروه فراب مجموعهای معتبر و توانمند در اجرای پروژههای صنعتی در منطقه و برترین صادركننده خدمات فنی و مهندسی ایران

گروه فراب با تكیه بر :

  تجارب گرانبها

 سازماندهی پویا

 مدیریت تامین مالی

 مدیریت منابع انسانی

 متخصصین كارآمد

 فناوری پیشرفته

  حسن شهرت

در زمینه طراحی، تامین، اجرا، بهرهبرداری و مشاركت در سرمایهگذاری طرحهای آب و انرژی (نیروگاههای برق آبی، نیروگاههای حرارتی، نفت و گاز و پتروشیمی، انرژیهای نو، سد و تاسیسات وابسته، تولید، انتقال و توزیع برق) و صنایع ریلی و معدنی، فعالیت مینماید.

ماموریت

گروه فراب با تكیه بر :

  تجارب گرانبها

 سازماندهی پویا

 مدیریت تامین مالی

 مدیریت منابع انسانی

 متخصصین كارآمد

 فناوری پیشرفته

  حسن شهرت

در زمینه طراحی، تامین، اجرا، بهرهبرداری و مشاركت در سرمایهگذاری طرحهای آب و انرژی (نیروگاههای برق آبی، نیروگاههای حرارتی، نفت و گاز و پتروشیمی، انرژیهای نو، سد و تاسیسات وابسته، تولید، انتقال و توزیع برق) و صنایع ریلی و معدنی، فعالیت مینماید.

توانمندی ها و قابلیت ها

   بررسي امكانات بالقوه ساخت تجهيزات در داخل و خارج از كشور.

مدیریت پروژه

 تشكيل سازمان اجرايي براي هر طرح

  توزيع محدود كارهاي قرارداد اصلي در قالب قراردادهاي

     فرعي تامين، نصب و راه‏اندازي

  هماهنگي بين عناصر سازمان طرح از طريق برنامه‏ريزي

      و اعمال كنترل، متناسب با ماهيت كارها

  ايجاد سازمان تضمين كيفيت به منظور تامين كيفيت مناسب

مديريت تأمين منابع مالی

  شناسايي و معرفي سرمايهگذار و مشاركت در تامين مالي طرحها

 تدوين مدلهاي مالي اجراي طرحها

   اخذ پيشنهاد تامين مالي از منابع داخلي و خارجي و انجام    مذاكرات

      و اقدامات تا حصول نتيجه

 شناسايي منابع تامين مالي طرحها با كمترين هزينه و بهترين

  شرايط از نظر تضامين، مدت پرداخت و بازپرداخت، ريسك

  و غيره

    طراحی و مهندسی

 تهيه و تكميل اسناد فني مناسب براي مناقصات با هدف

   بهينه سازي مشخصات فني طرحها

 بازنگري طراحي انجام شده توسط پيمانكاران تجهيزات

 طراحي تجهيزات كمكي برقي و مكانيكي و تهيه دستورالعملهاي

   ساخت، نصب و راه اندازي

تأمين تجهيزات

 بررسي امكانات بالقوه ساخت تجهيزات در داخل و خارج از كشور

  انعقاد قراردادهاي تأمين و ساخت تجهيزات با پيمانكاران

    داخلي و خارجي با هدف انتقال تكنولوژي ساخت به

    كشور و كاهش ارز بري طرحها

  نظارت بر تأمين و ساخت اقلام طرحها

نصب و راهاندازی

 تجهيز كارگاه نصب

  انعقاد قراردادهاي نصب و راهاندازي تجهيزات

  ايجاد هماهنگي بين پيمانكاران مختلف نصب از طرق

   سازمان اجرايي فراب در كارگاهها

 تشكيل تيم آموزش بهرهبرداري و نگهداري طي دوره

   تضمين

بهرهبرداری و تعميرات

 تشكيل سازمان بهره‏برداري و نگهداري نيروگاه‏ها جهت

 توليد انرژي مطمئن با حداكثر آمادگي و ارتقا ضرايب

 عملكردي تجهيزات و سيستم‏هاي نيروگاهي جهت دستيابي

   به اهداف تجاري و سرمايه گذاري صورت گرفته

 آموزش و بروزرساني دانش پرسنل بهره‏برداري و نگهداري نيروگاه‏ها

  انجام بازرسي‏ها و تعميرات پيشگيرانه، برنامه‏ريزي شده و موردي تجهيزات و سيستم‏هاي نيروگاهي

طرح های نیروگاه  آبی

پروژه های انجام شده

 نیروگاه کرخه با ظرفیت ۴۰۰مگاوات

 نیروگاه مسجد سلیمان با ظرفیت ۱۰۰۰ مگاوات

 نیروگاه کارون۱ با ظرفیت ۱۰۰۰ مگاوات

 نیروگاه کارون۳ با ظرفیت ۲۰۰۰ مگاوات

 نیروگاه مسجد سلیمان با ظرفیت ۱۰۰۰ مگاوات

 نیروگاه کارون۴ با ظرفیت ۱۰۰۰ مگاوات

 نیروگاه کوهرنگ با ظرفیت ۳۹٫۳ مگاوات

 نیروگاه شهید رجایی با ظرفیت ۱۳٫۵ مگاوات

 نیروگاه لوارک با ظرفیت ۴۷ مگاوات

 نیروگاه تانا با ظرفیت ۲۵ مگاوات

پروژه های در دست اجرا

 نیروگاه گتوند با ظرفیت ۱۰۰۰ مگاوات

 نیروگاه سیاه بیشه با ظرفیت ۱۰۰۰ مگاوات

 ساخت و نصب تجهیزات هیدرومکانیکال سد شهریار

 نیروگاه دریان با ظرفیت ۲۱۰مگاوات

 نیروگاه خدا آفرین با ظرفیت ۱۰۰مگاوات

 نیروگاه آزاد با ظرفیت ۱۰مگاوات

 نیروگاه گاوشان با ظرفیت ۴٫۶مگاوات

 سد و نیروگاه سنگ توده ۲ ( تاجیکستان) با ظرفیت ۲۲۰ مگاوات

 طرح چند منظوره تونل انتقال آب. سد و نیروگاه اوما اوبا

  ( سریلانکا) با ظرفیت ۱۲۰ مگاوات

 عملیات بازسازی دریچه های ورودی. عملیات ساختمانی و نصب

    آبراهه واحد سوم نیروگاه کینداروما( کنیا)

پروژه های جدید

نیروگاه بختیاری با ظرفیت ۱۵۰۰ مگاوات

 نیروگاه قره چیلر با ظرفیت ۱۳۰ مگاوات

 نیروگاه سردشت با ظرفیت ۱۲۰ مگاوات

 نیروگاه زاینده رود با ظرفیت ۸٫۵مگاوات

 نیروگاه سد تنظیمی دز با ظرفیت ۲۰ مگاوات

 نیروگاه توسعه گتوند علیا  با ظرفیت ۱۰۰۰ مگاوات

پروژه های در دست مطالعه

سد و نیروگاه عینی ( تاجیکستان) با ظرفیت ۱۳۰ مگاوات

 بسته نیروگاه های کوچک و متوسط با ظرفیت ۴۱۵ مگاوات

 سد و نیروگاه صحرا ( پاکستان) با ظرفیت ۱۳۰ مگاوات

طرح های نیروگاه  حرارتی 

پروژه های اجرا شده

 نیروگاه گازی جزیره سیری با ظرفیت ۲۶ مگاوات

  نیروگاه گازی پالایشگاه آبادان با ظرفیت ۲۱۰ مگاوات

پروژه های در دست اجرا : ۳۱۴۵ مگاوات

 نیروگاه گازی پالایشگاه پارسیان با ظرفیت ۱۲۰ مگاوات

 نیروگاه گازی خرم آباد با ظرفیت ۱۳۲۰ مگاوات

 نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو با ظرفیت ۴۸۴ مگاوات

 نیروگاه سیکل ترکیبی شیرکوه (یزد) با ظرفیت ۴۸۴ مگاوات

 نیروگاه گازی الصدر ( نصب و راه اندازی نیروگاه و تامین و  نصب  تجهیزات جانبی و پست با ظرفیت ۳۲۰ مگاوات

پروژه های جدید

 نیروگاه سیکل ترکیبی شرق اصفهان با ظرفیت ۹۶۸

   مگاوات

پروژه های در دست مطالعه

 نیروگاه سیکل ترکیبی نیزار قم با ظرفیت ۴۸۴

   مگاوات

 نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد۲ با ظرفیت

   ۱۰۰۰ مگاوات

 واحد تولید همزمان برق و حرارات تهران با

   ظرفیت ۱۰۰ مگاوات

طرح های نفت، گاز و پتروشیمی

پروژه های اجرا شده

 ایستگاه تقویت فشار گاز نار

 تولید برق و بخار پتروشیمی ایلام

پروژه های در دست اجرا : ۳۱۴۵ مگاوات

 واحد یوتیلیتی توسعه پالایشگاه فازهای گاز ۲۲٫۲۳٫۲۴

  ایستگاه تقویت فشار گاز وراوی

 واحد یوتیلیتی ان.جی.ال.خارگ

 احداث فاز نخست پالایشگاه میدان گازی کیش

 واحد های شیرین سازی کارخانه ایران ال.ان.جی

 اجرای area1,6 پالایشگاه میعانات گازی استان خلیج فارس

طرح های صنایع ریلی

برقی سازی راه آهن محور بافق-بندرعباس(۶۱۵ کیلومتر)

 طراحی. تامین و اجرای تجهیزات E&M خط ۲ مترو مشهد

 طراحی. تامین و راه اندازی تجهیزات ویژه خط Aمترو قم

 تامین توان خط ۷ مترو تهران

 خط ۲مترو تبریز

 زیرگذر راه آهن تهران-تبریز

 توسعه خط ۱ مترو تهران (خط مترو حرم تا پرند)

برقی سازی راه آهن محور بافق-بندرعباس(۶۱۵ کیلومتر)

 طراحی. تامین و اجرای تجهیزات E&M خط ۲ مترو مشهد

 طراحی. تامین و راه اندازی تجهیزات ویژه خط Aمترو قم

 تامین توان خط ۷ مترو تهران

 خط ۲مترو تبریز

 زیرگذر راه آهن تهران-تبریز

 توسعه خط ۱ مترو تهران (خط مترو حرم تا پرند)

طرح های نیروگاه بادی 

 نیروگاه بادی تاکستان ۱

 نیروگاه بادی تاکستان ۲

 نیروگاه بادی بینالود خراسان

طرح های مدیریت انرژی

پروژه های در دست اجرا

 شبکه های هوشمند(پایلوت زیتون شیراز)

 فاز اول فراسامانه هوشمند اندازه گیری و مدیریت انرژی

    (فهام۱) استان زنجان

 ۳فاز اول فراسامانه هوشمند اندازه گیری و مدیریت انرژی

    (فهام۱) استان بوشهر

پروژه های جدید

 پروژه‏ های کاهش تلفات شبکه