توانمندی های گروه صنعتی سدید اردیبهشت 1401- 4 دقیقه

توانمندی های شرکت فولاد گسترش

توانمندی های گروه صنعتی سدید بزبان انگلیسی-3دقیقه

صادرات لوله های قطور فولادی به کشور ترکمنستان

توانمندی های شرکت صبا نیرو سدید- شبکه خبر

ساخت کارخانه پیشرفته  لوله سازی ماهشهر  

ارسال لوله های صادراتی به کشور ترکمنستان از طریق حمل ریلی

توانمندی های شرکت صبا نیرو- شبکه المیادین

نمایشگاه نفت و گاز تهران – بهمن 1399

جشن ارسال لوله های ابر پروژه خط انتقال نفت گوره به جاسک

توانمندی های شرکت لوله سازی ماهشهر-1400

توانمندی های گروه صنعتی سدید بزبان عربی- 15 دقیقه 

توانمندی های گروه صنعتی سدید بزبان انگلیسی- 15 دقیقه 

توانمندی های گروه صنعتی سدید بزبان فارسی- 15 دقیقه 

 توانمندی های شرکت پتکو سدید

صبا نیرو در نمایشگاه انرژی های تجدید پذیر- 1400

توانمندی های گروه صنعتی سدید- فارسی7 دقیقه

توانمندی های گروه صنعتی سدید- انگلیسی 7 دقیقه

نصب و بهره برداری از گوی شناور یکصد هزار تنی

حمل ریلی لوله شرکت لوله سازی ماهشهر

نمایشگاه نفت و گاز تهران- اردیبهشت 1401

توانمندی های شرکت صبا نیرو- اردیبهشت 1401

توانمندی های شرکت لوله سازی ماهشهر- اردیبهشت 1401

دوازدهمین نمایشگاه فولاد وسنگ آهن- اردیبهشت 1401