پخش زنده مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع فوق العاده گروه صنعتی سدید(سهامی عام)

پخش زنده مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع فوق العاده گروه صنعتی سدید

سهامداران محترم می توانند از طریق لینک زیر و درج شماره شناسنامه (بدون صفر ابتدایی )، کد سهامداری و

شماره تلفن همراه، در مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع فوق العاده گروه صنعتی سدید؛ روز یکشنبه

مورخ 31 تیرماه 1403 از ساعت 8 صبح، شرکت نمایند.

 https://sadid.roka-co.com

زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ گروه صنعتی سدید(اصلاحیه)

 

 

فایل گزارش

 

 

 

زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ گروه صنعتی سدید(سهامی عام)

 

 

فایل PDF گزارش

گزارش کنترل های داخلی شرکت گروه صنعتی سدید(سهامی عام) در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

 

 

 

 

 

فایل PDF نامه

آدرس گزارش در سامانه کدال

 آدرس گزارش در سامانه کدال

آدرس گزارش در سامانه کدال

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 1402/12/29 و مجمع عمومی فوق العاده شرکت گروه صنعتی سدید (سهامی عام)