حضور گروه صنعتی سدید در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی

گروه صنعتی سدید مقدم بازدید کنندگان عزیز را در بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی طی ‌روزهای ۳ الی ۶ بهمن ماه ۱۳۹۹ در محل دائمی نمایشگاه های بین‌المللی تهران، سالن شماره ۷ گرامی میدارد.