کلیپ توانمندی های گروه صنعتی سدید-اردیبهشت ۱۴۰۱

حضور گروه صنعتی سدید در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز- اردیبهشت ۱۴۰۱