گزارش تصویری از حضور گروه صنعتی سدید در بیست و هفمین نمایشکاه بین المللی نفت و گاز- 27 الی 30 اردیبهشت 1402