خبرگزاری میزان؛ حکم پرونده کثیرالشاکی سدید به نفع سهامداران قطعی شد

خبرگزاری میزان _ پرونده کثیرالشاکی سدید در مورد مالکیت ۳۳ درصد شرکت فرآب در دیوان عالی کشور در دست رسیدگی بود که شعبه یکم دیوان با صدور رای، حکم به نفع مردم و سهامداران شرکت سدید صادر کرده بود که آستان قدس رضوی به طرفیت شرکت سدید نسبت به حکم صادره اعتراض و درخواست اعمال ماده ۴۷۷ و توقف حکم کرده بود که در پی این موضوع پرونده به معاونت قضایی قوه قضاییه ارجاع شد.

معاونت قضایی قوه قضاییه پس از بررسی پرونده، حکم شعبه یکم دیوان عالی کشور را تایید کرد و اعتراض آستان قدس رضوی را وارد ندانسته و حکم به نفع مردم قطعی شده است.

انتهای پیام/

منبع: https://www.mizanonline.ir/00Jssc