انتخاب آقای دکتر هاشمی به ریاست هیات مدیره گروه فرآب به نمایندگی از گروه صنعتی سدید

پیرو برگزاری جلسه اعضای هیات مدیره گروه فرآب در محل این شرکت به تاریخ سوم دی ماه 1402 ، جناب آقای دکتر سید مصطفی هاشمی به نمایندگی از گروه صنعتی سدید به عنوان ریاست هیات مدیره گروه فرآب انتخاب شدند.

هم چنین بر اساس مصوبات این جلسه، طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر «سید مصطفی هاشمی» رئیس هیات مدیره شرکت گروه فراب، جناب آقای مهندس «محمد حیدری» به‌عنوان مدیرعامل گروه فراب منصوب شد.

گفتنی است بر اساس همین مصوبات جناب آقای دکتر سید مصطفی هاشمی به‌عنوان رئیس هیات مدیره و جناب آقای دکتر حسن طهماسبی به‌عنوان نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب و به مدت دو سال معرفی شدند.

لینک ضمائم مربوطه در سایت کدال جهت مشاهده – مورخ 6 دی ماه 1402