مدیر عامل گروه صنعتی سدید، با بخش خصوصی در راستای ایفای تعهدات ارزی مدارا شود

چهارمین شماره فصل نامه معدن نامه با محوریت صادرات منتشر شد 

امیرحسین کاوه، مدیرعامل گروه صنعتی سدید: با بخش خصوصی در راستای ایفای تعهدات ارزی مدارا شود

گزارش فصل نامه معدن نامه- موضوع صادرات

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخی بگذارید